High Yield Services

Microsoft Intune Implementacija

Opis Projekta

Cilj projekta je implementacija clouding servisa za administraciju i upravljanje klijentskih mašinama na različitim geografskim lokacijama, automatizovana instalacija aplikacija i kreiranje polisa po zahtjevu kompanije.

  • Klijent: High Yield Services
  • Tehnologije: Microsoft Intune, Office 365, SQL Standard 2014, Windows 7/8/10, Windows Phone, Android, iOS
  • Posjetite Web stranicu

Slični Projekti

Sinhronizacija E-mail Računa
  • Sinhronizacija
    E-mail Računa
  • IT Administracija
  • Klijent: Laura Williams
  • Više informacija
Brošura Trifold
Informacioni Panel - Citylight